Forside arrow Liturgi
20*C+M+B+11 Utskrift

20*C+M+B+11

I våpenhuset ligger årets klistremerker for husvelsignelsen, merket 20*C+M+B+11. Ta gjerne ett med hjem og sett det på husets inngangsdør. CMB er forkortelsen for Christus Mansionem Benedicat (latin) som betyr ”Kristus velsigne dette huset”. Merket koster ikke noe men du kan gjerne gi en ekstra 10-kroning til kollekten som går til Barnas Missio. (Menighetskontoret)

 
Maria-forbilder Utskrift

Jomfru MariaEt spørsmål som kun delvist tangerer teologien, er det forbillede Maria representerer for oss. Det er skrevet vakre bøker om kunstneriske fremstillinger av Maria og utviklingen av den marianske kunst. Vi har billeder hvor hun fremstilles alene, langt flere der hun sitter som mor med Jesusbarnet i fanget eller på armen...

Les mer...
 
Rosarium Virginis Mariae Utskrift
Rosarium Virginis Mariae
 
Rosenkransen - Vennskap med Jesus og Maria Utskrift
Vennskap med Jesus og MariaRosenkransen er en hjelp til å be. Den kan ha ulike utforminger og være helt enkel eller forseggjort, av billig eller dyrt materiale. Den består av et kors og en krans av perler. Kransen er delt i fem ledd. Leddene har ti perler, og mellom leddene er det én stor perle.

Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria...
Les mer...
 
Den stille uke og påsken Utskrift

Den stille uke er uken mellom palmesøndag og påske. Mange kaller den feilaktig påskeuken, som imidlertid er uken fra påskedag til søndagen etter.

Opprinnelig ble hele historien om Jesu død og oppstandelse feiret på én eneste dag, søndagen. Men fra valfartene til Det hellige Land, som begynte på slutten av 300-tallet,..

Les mer...
 
Den katolske Messe og liturgiske ritualer Utskrift
Høydepunktet i Den katolske kirkes liturgiske liv, er feiringen av Den hellige Messe. For den som ønsker å sette seg inn i messen, eller ønsker å kunne følge med fra begynnelse til slutt, er selve tekstene til messens gang en viktig, men ufullstendig innføring.