Forside arrow Katekese
Det kateketiske senter Utskrift

KatekeseKateketisk senter assisterer kateketer, foreldre, prester og ordensfolk i hele landet. Kontoret låner blant annet ut lysbilder, bøker, videofilmer og andre hjelpemidler og selger ulike lærebøker og brosjyrer. Senteret utarbeider videre lærebøker for katolsk kristendomsopplæring og holder kateket-kurs. Senteret har nå etablert et eget arbeidsrom for kateketer, som står til fri avbenyttelse.

 
Retningslinjer for katekesen Utskrift

» Innledning
» Prolog 
» Katekesens virkelighet 
» Pedagogiske elementer 
» Rammer for katekesen 
» Katekesens innhold 
» Kateketene 
» Organisering av katekesen 
» Litteratur- og adresselister 
» Noter 
(Kilde: katolsk.no)