LUK - STYREMEDLEM 2011 Utskrift
Lillestrøms Unge Katolikker (LUK) ble dannet under et møte i menighets salen på søndag 02.10.2011. Etter møtet ble et styre dannet av 5 medlemmer i menigheten, der Pator Iru ble utnevnt til rådgiver etter styrets ønske. Listen i medlemsstyret vil bli oppdatert etter hvert om det kommer flere medlemmer fra andre nasjonale grupper som vil være med i styret...
 
LUK - STYREMEDLEM 2011
 
Les mer...