20.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

Dagens tema: "Kvinne, din tro er stor !"

Messe nr. 13

SØNDAG 20. AUGUST 2017 - 20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

  • kl. 10.00 messe på norsk
  • kl. 12.00 messe på norsk
  • kl. 14.00 messe på polsk
  • kl. 16.00 messe på engelsk
Søndagsark: klikk her

NESTE SØNDAG 27. AUGUST 2017

21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR A

  • kl. 10.00 messe på norsk
  • kl. 12.00 messe på norsk
  • kl. 14.00 messe på polsk
  • kl. 16.00 messe på engelsk

HVERDAGSMESSER I AUGUST.

LESNINGER FRA ÅR I OG SØNDAGER ÅR A

  • kl. 18.00 tirsdag, onsdag, torsdag
  • kl. 11.00 fredag