21.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

Dagens tema: "Du er Peter - Klippen, deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike"

Messe nr. 7

SØNDAG 27. AUGUST 2017 - 21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

  • kl. 10.00 messe på norsk
  • kl. 12.00 messe på norsk
  • kl. 14.00 messe på polsk
  • kl. 16.00 messe på engelsk
Søndagsark: klikk her

NESTE SØNDAG 03. SEPTEMBER 2017

22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR A

  • kl. 10.00 messe på norsk
  • kl. 12.00 messe på norsk
  • kl. 14.00 messe på polsk
  • kl. 16.00 messe på engelsk

HVERDAGSMESSER I SEPTEMBER.

LESNINGER FRA ÅR I OG SØNDAGER ÅR A

  • kl. 18.00 tirsdag, onsdag, torsdag
  • kl. 11.00 fredag