1.KOMMUNIONSKATEKESE OG KONFIRMANTKATEKESE 2017/2018

OVERSIKT OVER DATOER FOR 1. KOMMUNIONSKATEKESE OG KONFIRMANTKATEKESE: