22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

Dagens tema: "Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget"

Messe nr. 8

SØNDAG 03. SEPTEMBER 2017 - 22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

 • kl. 10.00 messe på norsk
 • kl. 12.00 messe på norsk
 • kl. 14.00 messe på polsk
 • kl. 16.00 messe på engelsk
Søndagsark: klikk her

NESTE SØNDAG 10. SEPTEMBER 2017

23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

 • kl. 10.00 messe på norsk
 • kl. 12.00 messe på vietnamesisk
 • kl. 14.00 messe på polsk
 • kl. 16.00 messe på engelsk
 • kl. 19.00 messe på tamilsk

HVERDAGSMESSER I SEPTEMBER

LESNINGER FRA ÅR I OG SØNDAGER ÅR A

 • kl. 18.00 tirsdag, onsdag, torsdag
 • kl. 11.00 fredag