23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

Dagens tema:"Hører han på deg, har du vunnet din bror"

Messe nr. 14

SØNDAG 10. SEPTEMBER 2017 - 23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

 • kl. 10.00 messe på norsk
 • kl. 12.00 messe på vietnamesisk
 • kl. 14.00 messe på polsk
 • kl. 16.00 messe på engelsk
 • kl. 19.00 messe på tamilsk
Søndagsark: klikk her

NESTE SØNDAG 17. SEPTEMBER 2017

24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR A

 • kl. 10.00 messe på norsk
 • kl. 12.00 messe pånorsk
 • kl. 14.00 messe på polsk
 • kl. 16.00 messe på engelsk

HVERDAGSMESSER I SEPTEMBER

LESNINGER FRA ÅR I OG SØNDAGER ÅR A

 • kl. 18.00 tirsdag, onsdag, torsdag
 • kl. 11.00 fredag