26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, CARITASSØNDAG

Dagens tema: "Den som ikke er mot oss, er med oss. Om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av."

Messe nr. 14

SØNDAG 30. SEPTEMBER 2018 - 26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

                                   CARITASSØNDAG

  • kl. 10.00 messe på norsk
  • kl. 12.00 messe på norsk
  • kl. 14.00 messe på polsk
  • kl. 16.00 messe på engelsk

NESTE SØNDAG 07. OKTOBER 2018

27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

  • kl. 10.00 messe på norsk
  • kl. 12.00 messe på norsk
  • kl. 14.00 messe på polsk
  • kl. 16.00 messe på engelsk