Grunnsteinen til den nye Mariastatuen

 

Grunnsteinen til den nye Mariastatuen 

Jubelsang i Mariahagen

Grunnsteinen til den nye Mariastatuen ble velsignet av pater Hai. Gammel og ung ba et ledd av Rosenkransen sammen og deltok i Mariahymnen Ave Maris Stella da versene ble sunget på seks forskjellige språk. - Gud og Maria forstår bønner på alle språk, sa pater Iru oppmuntrende før hele menigheten gikk i prosesjon inn i kirken. Selv om vi satt trangt, var det likevel 150 sitteplasser for lite under fellesmessen som ble feiret søndag 21. september i St. Magnus menighet.


La oss fryde oss over Guds sjenerøsitet

- Hvem av oss ønsker å bli behandlet på en rettferdig måte av Gud, var spørsmålet pater Iru stilte menigheten da han preket over lignelsen om arbeiderne i vingården.   - Ingen er rettferdig for Gud. At Han behandler syndere og hedninger med barmhjertighet, bør ikke forarge oss, men føre til hjertets omvendelse. La oss fryde oss over Guds sjenerøsitet, avsluttet han.


Korsang på fem språk

Menighetens kor gjorde messen til en flerkulturell fest med innslag på engelsk, tagalog, vietnamesisk, polsk og norsk. Også forbønnene ble framført på seks ulike språk.


Takk til vietnamesisk gruppe

Sognepresten takket vietnameserne for initiativet til å få reist en Mariastatuen i hagen og oppfordret resten av menigheten til å bidra økonomisk til å få realisert prosjektet. Neste høst vil biskopen komme for å vigsle statuen, opplyste p. Iru. Til slutt ble det nye menighetsrådet presentert for menigheten før Mariahymnen igjen fylte kirken under utgangen.
av Åse Aam