Mariafest i St. Magnus

Velsignelsen av Mariastatuen

Flere hundre forventningsfulle katolikker i alle aldre hadde møtt fram for å overvære velsignelsen av Mariastatuen på festen for Marias dronningverdighet lørdag 22. august. Statuen var skjult under en drapering i blått, gult og hvitt, hagen var pyntet med vimpler og det var bygd opp et utsmykket platå hvor biskopen og prestene skulle feire messen.

Arrangementet startet med at alle kom i prosesjon gjennom den nye inngangsporten til hagen mens rosenkransen ble bedt på forskjellige språk, og en Mariahymne ble sunget etter hvert ledd. Sangen tonet ut i hagen på norsk, latin, vietnamesisk, engelsk, tagalog, polsk og tamil. Deltakerne i prosesjonen plasserte en rose ved foten av Mariastatuen og inntok sine plasser i det biskopen og prestene ankom.

Velsignelsen
Biskop Bernt Eidsvig innledet med å si at Maria viser oss hva hengivenhet i bønn er, og ber for dem som opplever vanskeligheter. Han viste til Vår Frue av Lavang og de vansker som de troende i Vietnam må gjennomleve. - Vi bør merke oss hvor nær Maria er knyttet til Kristus og ha henne som forbilde, fortsatte han. Deretter ble statuen avduket og velsignet.

Planene for statuen var godkjent av kunstkommisjonen i bispedømmet, og et firma i Alcamo på Sicilia har hugget den i italiensk marmor. Selv om tegninger har hengt i våpenhuset, var det noe annet å se Mariastatuen i virkeligheten. Ingen ble skuffet, og gleden var påtakelig. Selv sola kastet sine stråler over Maria og feiringen.

Messefeiring
Biskopen feiret så messen sammen med syv prester. Biskopens sekretær, pastor Fredrik Hansen, holdt preken for dagen. - Se til Mari, var hans hovedbudskap. Han understreket hvordan kjente religiøse skikkelser som Abraham, Moses, Jeremia og Jona hadde vegret seg da de ble kalt av Gud. Bare Maria hadde gitt Gud et utvetydig ja da hun ble kalt. - Maria viser oss hvordan vi skal følge Kristus. Hun viser oss veien til Gud, avsluttet han. En vietnamesisk gruppe framførte en liturgisk dans, og offergavene ble båret fram av representanter fra de forskjellige gruppene i menigheten ikledd sine nasjonaldrakter. Kommunionen ble delt ut på flere steder i hagen.

Fest og hilsener
Etter messen hilste formannen i menighetsrådet de frammøtte og inviterte alle til å delta i feiringen med mat, underholdning og gaveoverrekkelse. Loc Duy Do og Cuong That Ton har vært primus motorer i arbeidet med hagen og statuen. På vegne av alle som hadde bidratt i arbeidet, gratulerte Cuong menigheten med prosjektet, som det hadde tatt tre år å realisere etter at de første planene var blitt lansert av vietnamesisk komité i 2005. - Dette har krevd tålmodighet, sa han med ettertrykk. - Her har det vært kunstneriske krav som skulle etterkommes. Prosjektet skulle tilpasses de eksisterende bygningene og holde god, teknisk standard. Uten massivt engasjement fra menighetens medlemmer hadde vi ikke klart å realisere Mariahagen. Men det viktigste av alt, er at området blir brukt av barna i menigheten og av grupper som vil fordype seg i Marias spiritualitet, avsluttet han.
av Åse Aam

Salg av suvenirer i anledning velsignelse av Mariastatuen:

  • Få kjøpt rosenkranser, T-skjorte, minnegaver og pins i St.Magnus kirke eller bestille suvenirer ved å sende epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
  • Alle minnegaver er begrenset antall  - Først til møllen! - Prisliste