Søstrene av Det Hellige Kors av Qui Nhon - Oslo

Sr. Maria Huong Dang - Avleggelse av de evige løfter

 

I lovprisning og takknemlighet overfor Gud
Søstrene av Det Hellige Kors av Qui Nhon - Oslo

Sr. Maria Huong Dang

avlegger de evige løfter ved biskop Bernt Eidsvig

fredag 20. august 2010, kl. 11.00
i St. Olav domkirke i Akersveien 5, 0117 Oslo