St. Magnus menighet inviterer til
MARKERING AV ÅRSDAGEN FOR MARIAHAGENS ÅPNING
LØRDAG 28. august 2010 & SØNDAG 29. august 2010

Maria statue i St. Magnus

Program

Lørdag 28.08
 
kl. 15.00-18.00:
Bønn/rosenkrans på ulike språk:
engelsk/tagalog (kl. 15.00-15.30), tamilsk (kl. 15.30-16.00),
polsk (kl. 16.00-16.30), vietnamesisk (kl. 16.30-17.00),
norsk (kl. 17.00-17.30), deretter rosenkrans
kl. 18.00:
Messe
Hovedcelebrant: p. Carlo Phuc
korte prekener på norsk, vietnamesisk, engelsk, polsk og tamilsk.
Etter messen: Corpus Christi-prosesjon
Søndag 29.08
 
kl. 10.30-11.00: 
Rosenkrans, leddene på ulike språk
kl. 11.00:
HØYMESSE
Hovedcelebrant: generalvikar p. Arne Kirsebom
Etter messen: Mariaprosesjon i Mariahagen
Deretter inviteres til utvidet kirkekaffe i hagen.

Alle er hjertelig velkomne!