St. MagnusDen hellige Magnus Erlendsson ble født ca 1076 på Orknøyene nord for Skottland og var av norsk ætt. Hans far het Erlend og han styrte Orknøyene sammen med sin tvillingbror Pål etter faren Torfinns død i 1064. Erlend hadde sønnene Erling og Magnus og tre døtre, mens Pål hadde sønnen Håkon og mange døtre. Erlend og Pål var venner og godt forlikte, og under deres styre var det en fredelig tid på Orknøyene.

Men da deres sønner ble voksne, brøt det ut strid, og det endte med at Håkon, som ble regnet som den største urostifteren, måtte reise utenlands. Han kom først til Olav Kyrre i Norge, men derfra dro han til Sverige. Der heter det at han lot seg spå av en gammel hedensk sannsiger, som lovte at han skulle bli enejarl på Orknøyene og stamfar til en stor slekt...

23.okt.1949Den første messe i Lillestrømområdet ble holdt hos familien Christensen
...
...

...

   sept.2006
P. Iruthayanathan Pethuruppillai blir medlem av pastoralteamet i St. Magnus. Pastor Erik Ruud sm tar ansvar for St. Clara kirke, Kongsvinger
26.nov.
2006
P. Iruthayanathan Pethuruppillai blir moderator
13.okt.
2014P. Iruthayanathan Pethuruppillai flyttet til Sri Lanka

01.sept.

14.des.

2014

2014

P. Janusz Fura SsCc sogneprest
Biskop Bernt Eidsvig Can Reg. foretok innsettelse av P. Janusz Fura SsCc under høymessen kl. 10.00