23.okt.1949Den første messe i Lillestrømområdet ble holdt hos familien Christensen
...
...

...

   sept.2006
P. Iruthayanathan Pethuruppillai blir medlem av pastoralteamet i St. Magnus. Pastor Erik Ruud sm tar ansvar for St. Clara kirke, Kongsvinger
26.nov.
2006
P. Iruthayanathan Pethuruppillai blir moderator
13.okt.
2014P. Iruthayanathan Pethuruppillai flyttet til Sri Lanka

01.sept.

14.des.

2014

2014

P. Janusz Fura SsCc sogneprest
Biskop Bernt Eidsvig Can Reg. foretok innsettelse av P. Janusz Fura SsCc under høymessen kl. 10.00

Kort historikk om St. Magnus Menighet 

23. okt. 
1949 Den første messe i Lillestrømområdet ble holdt hos familien
Christensen
05. feb. 
1950
Messe i Lillestrøm og p. Fischedieck planlegger kjøp av lokaler
07. mai  1950
Folkets hus leies til bruk som fast messested
      nov.  1950
Biskop Mangers skaffer seg forkjøpsrett på tomt i Lillestrøm
30. mar. 
1951
Bispedømmet kjøper hus i Halvdansgt.5
16. apr. 
1952
Biskop Mangers innvier kapellet i Halvdansgate, til bruk som
kapell, bolig og barnehage.
Pastor Alf Ingvald Høgh blir ansvarlig prest.
St. Elisabethsøstrene starter barnehage.
05. mai 
1957
Det første spadestikk til den nye kirken i Romeriksgata
08. des. 
1957
St. Magnus kirke innvies av biskop Mangers
St. Magnus opprettes som egen menighet
01. jul. 
1963
St Elisabethsøstrene flytter til Alexander Kiellandsgt.
Starter barnehage der.
      okt. 
1977
Pastor Alf I.Høgh flytter fra Lillestrøm etter 25 år.
Han hadde bygget opp menigheten og lagt vekt på diakonalt arbeid.
      des. 
1977
Pastor Henk Heimeriks ofm blir innsatt som sogneprest
      sept. 
1978
Menigheten starter aktivt integreringsarbeid for innvandrere
Menighetsassistent blir ansatt
      jun.  1979
St. Elisabethsøstrenes barnehage nedlegges
     des. 
1979
Kirkerommet restaureres og innvies av biskop Gran
08. des. 
1988
St. Magnus nye kirke innvies av biskop Schwenzer
      aug. 
1994
Pastor Henk Heimeriks ofm slutter
      aug. 
1994
Kari-Mette Eidem innsettes som menighetsleder
Pastor Ronald Hølscher blir fast prest
Begge tilknyttes St. Hallvards pastoralteam
      okt. 
1996
St. Elisabethsøstrene flytter fra Lillestrøm
høsten 
1997
Kari-Mette Eidem og p. Ronald Hølscher slutter
høsten 
1997
Pastor Rory Mulligan sm. Og p. Erik Ruud sm innsettes og danner
et pastoralteam. P. Jacob Boekma sm deltar også i kommuniteten
      mar. 
2001
Pastor Jacob Boekma flytter fra Norge
16. feb. 
2002
St.Josephsøstrene danner kommunitet i Lillestrøm
      sep. 
2004
Pastor Nguyen Tuan Van blir kapellan i menigheten
Menigheten blir utvidet med ansvar også for Kongsvinger.
Pastor Rory Mulligan sm tar ansvar for Jessheim messested
      aug. 
2006
P. Nguyen Tuan Van slutter i menigheten
      sept. 
2006
P. Iruthayanathan Pethuruppillai blir medlem av pastoralteamet
i St. Magnus.
Pastor Erik Ruud sm tar ansvar for St. Clara kirke, Kongsvinger
26. nov. 
2006

P. Iruthayanathan Pethuruppillai blir moderator.

13.okt.
2014P. Iruthayanathan Pethuruppillai flyttet til Sri Lanka

01.sept.

14.des.

2014

2014

P. Janusz Fura SsCc sogneprest
Biskop Bernt Eidsvig Can Reg. foretok innsettelse av P. Janusz Fura SsCc under høymessen kl. 10.00