Grunnsteinen til den nye MariastatuenGrunnsteinen til den nye Mariastatuen ble velsignet av pater Hai. Gammel og ung ba et ledd av Rosenkransen sammen og deltok i Mariahymnen Ave Maris Stella da versene ble sunget på seks forskjellige språk.-Gud og Maria forstår bønner på alle språk, sa pater Iru...