SØNDAG 20. SEPTEMBER 2020

"For meg er livet Kristus»"

FØRSTE LESNING Jes 55,6-9

SALME 145 (144)

ANDRE LESNING Fil 1,20c-24.27a

EVANGELIUM Matt 20,1-16

Du kan få tilgang til dagens lesninger ved hjelp av "katolsk" appen.

Pavens bønneintensjoner for september 2020

Generell intensjon: Om respekt for jordens ressurser

Vi ber om at jordens ressurser ikke blir utplyndret, men rettferdig og respektfullt delt.

NESTE SØNDAG 27. SEPTEMBER 2020 – 26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, CARITAS SØNDAG

 • kl. 10.00 messe på norsk
 • kl. 12.00 messe på norsk
 • kl. 14.00 messe på polsk
 • kl. 16.00 messe på engelsk

OVERSIKT OVER ALLE MESSER I ST. MAGNUS KIRKE I PERIODEN FRA 14. SEPTEMBER TIL 27. SEPTEMBER FINNER DU UNDER «DIGITAL PÅMELDING TIL MESSER»

VI TAKKER FOR MOTTATTE KOLLEKTER 13. SEPTEMBER

 • kr. 1200,- messen kl. 10.00 på norsk
 • kr.  944,- 1. kommunionsmesse kl. 12.00 på vietnamesisk
 • kr. 1868,- messen kl. 14.00 på polsk
 • kr.  350,- messen kl. 16.00 på engelsk
 • kr. 1601,- søndagsmesse 12.september på vietnamesisk
 • kr. 1270,- VIPPS
 • kr.  825,- Marialys

MENIGHETEN HAR VIPPS NUMMER: 141244 HVOR DET KAN BETALES KOLLEKT. TUSEN TAKK !