ALLE UTENDØRSMESSER ER AVLYST

OG KIRKEN ER STENGT FREM TIL OG MED 9. MAI !

DET BLIR INGEN ENDRINGER I KORONATILTAKENE I LILLESTRØM OG LØRENSKOG KOMMUNE. DAGENS RESTRIKSJONER VIDEREFØRES FRAM TIL OG MED SØNDAG DEN 9. MAI. VI FORTSETTER Å SENDE SØNDAGSMESSE PÅ NETT KL. 10.00. PRESTER ER TILGJENGELIGE FOR SKRIFTEMÅL OG EUKARISTIEN ETTER AVTALE.

VI SAVNER DERE I KIRKEN ! FORTSATT GLEDELIG PÅSKEHØYTID ! ALT BLIR BRA !

 

Strengere forskrift i Viken fylke

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i Lillestrøm kommune som gjelder fram til og med 9. mai.

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser.
    • Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
    • Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.
  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.