Vennskap med Jesus og MariaRosenkransen er en hjelp til å be. Den kan ha ulike utforminger og være helt enkel eller forseggjort, av billig eller dyrt materiale. Den består av et kors og en krans av perler. Kransen er delt i fem ledd. Leddene har ti perler, og mellom leddene er det én stor perle.

Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria...
Høydepunktet i Den katolske kirkes liturgiske liv, er feiringen av Den hellige Messe. For den som ønsker å sette seg inn i messen, eller ønsker å kunne følge med fra begynnelse til slutt, er selve tekstene til messens gang en viktig, men ufullstendig innføring.