Caritas-gruppen i St. Magnus har sju aktive medlemmer fra forskjellige nasjoner. Vi har styremøter etter behov 4-5 ganger i året. Der forberedes aktiviteter som Caritassøndag, påskefrokost og julelunsj. Disse samlingene er sosiale møteplasser for menigheten, samtidig som vi prøver å fokusere på ansvaret vårt for verdens fattige...
PåskefrokostCaritas-gruppen inviterte menigheten til frokost i Gamle St. Magnus etter høymessen på første påskedag. Salen var pyntet med lys, bjørkeris og påskeliljer, og en overdådig frokost ventet de 50 frammøtte...