SØNDAG 20. SEPTEMBER 2020

"For meg er livet Kristus»"

FØRSTE LESNING Jes 55,6-9

SALME 145 (144)

ANDRE LESNING Fil 1,20c-24.27a

EVANGELIUM Matt 20,1-16

Du kan få tilgang til dagens lesninger ved hjelp av "katolsk" appen.

Pavens bønneintensjoner for september 2020

Generell intensjon: Om respekt for jordens ressurser

Vi ber om at jordens ressurser ikke blir utplyndret, men rettferdig og respektfullt delt.

NESTE SØNDAG 27. SEPTEMBER 2020 – 26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, CARITAS SØNDAG

 • kl. 10.00 messe på norsk
 • kl. 12.00 messe på norsk
 • kl. 14.00 messe på polsk
 • kl. 16.00 messe på engelsk

OVERSIKT OVER ALLE MESSER I ST. MAGNUS KIRKE I PERIODEN FRA 14. SEPTEMBER TIL 27. SEPTEMBER FINNER DU UNDER «DIGITAL PÅMELDING TIL MESSER»

VI TAKKER FOR MOTTATTE KOLLEKTER 13. SEPTEMBER

 • kr. 1200,- messen kl. 10.00 på norsk
 • kr.  944,- 1. kommunionsmesse kl. 12.00 på vietnamesisk
 • kr. 1868,- messen kl. 14.00 på polsk
 • kr.  350,- messen kl. 16.00 på engelsk
 • kr. 1601,- søndagsmesse 12.september på vietnamesisk
 • kr. 1270,- VIPPS
 • kr.  825,- Marialys

MENIGHETEN HAR VIPPS NUMMER: 141244 HVOR DET KAN BETALES KOLLEKT. TUSEN TAKK !

Ledertrening Høst skal avholdes på Mariaholm 25.-27. september, for mer informasjon KLIKK HER

BØNN OM BESKYTTELSE MOT KORONAVIRUSET

OG HJELP FOR DE RAMMEDE FINNER DU HER

Myndighetene har nå åpnet for forsamlinger på inntil 200 personer fra 15. juni, men reglen om 1 meter avstand gjelder fortsatt. Dette betyr at vi fra samme dato åpner opp for messer, dåp, konfirmasjoner, vielser og gravferder med opptil 140 personer i St. Magnus Kirke. Øvrige regler for smittevern gjelder fortsatt.
Oslo katolske bispedømme har opprettet en digital ordning med påmelding til messer,det gjelder også hverdags messer, både for å sikre at ikke flere enn 140 personer kan delta og for å kunne ha kontroll med en eventuell smittespredning.

DU KAN SENDE PÅMELDING TIL MESSEN HER

Etter hver messe trenger vi fire frivillige som kan hjelpe med å rengjøre benkeoverflater og dørhåndtak med grønnsåpe.

MESSER I ST. MAGNUS KIRKE FRA 14. SEPTEMBER TIL 27. SEPTEMBER: KLIKK HER