SØNDAG 12. JULI 2020 - 15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

"En bonde gikk ut for å så"

FØRSTE LESNING Jes 55,10-11

SALME 65(64)

ANDRE LESNING Rom 8,18-23

EVANGELIUM Matt 13,1-23 (kortere form: 13,1-9)

 

SØNDAG 19. JULI 2020 - 16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

"Begge får bli stående og vokse til høsten kommer"

FØRSTE LESNING Visd 12,13.16-19

SALME 86(85)

ANDRE LESNING Rom 8,26-27

EVANGELIUM Matt 13,24-43 (kortere form: 13,24-30)

 

SØNDAG 26. JULI 2020 - 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

"Han solgte alt han eier for å kjøpe jordstykket"

FØRSTE LESNING 1 Kong 3,5.7-12

SALME 119(118)

ANDRE LESNING Rom 8,28-30

EVANGELIUM Matt 13,44-52 (kortere form: 13,44-46)

 

Pavens bønneintensjoner for juli 2020

Generell intensjon: Familien

Vi ber om at vårt familieliv blir preget av kjærlighet, respekt og rettledning.

Du kan få tilgang til dagens lesninger ved hjelp av "katolsk" appen.

Menigheten har VIPPS nummer: 141244 hvor det kan betales kollekt. Tusen takk !

 

SØNDAG 02. AUGUST 2020 - 18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

"Alle fikk spise seg mette"

FØRSTE LESNING Jes 55,1-3

SALME 145(144)

ANDRE LESNING Rom 8,35.37-39

EVANGELIUM Matt 14,13-21

 

SØNDAG 09. AUGUST 2020 - 19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR A

"Si at jeg skal komme ut til deg på vannet"

FØRSTE LESNING 1 Kong 19,9a.11-13a

SALME 85(84)

ANDRE LESNING Rom 9,1-5

EVANGELIUM Matt 14,22-33

 

Pavens bønneintensjoner for august 2020

Generell intensjon: For den maritime verden

Vi ber for alle som arbeider ved og lever av havet, som sjømenn, fiskere og deres familier.

Du kan få tilgang til dagens lesninger ved hjelp av "katolsk" appen.

Menigheten har VIPPS nummer: 141244 hvor det kan betales kollekt. Tusen takk !