KORSVEIEN

Kors veien

Korsveien og rosenkrans er meget vanlige bønn som kan hjelpe oss for å meditere om Kristus’ liv. Ingen av oss trenger teologisk bakgrunn for å be dem. Korsveien hjelper oss i vårt liv til å forstå hvordan Kristus gikk til Golgatas fjell for å bli korsfestet på grunn av våre synder, og hvordan vi som mennesker kan lære for å takle våre problemer i vårt liv. Korsveien er ikke bare at Kristus led for oss, men den hjelper oss at våre lidelser også er en utfordring. Ingen av oss er unntagelse til bekymringer, problemer og utfordringer. Spørsmål er hvordan vi takler alle problem som vi konfronteres med.

1. Stasjon: Jesus blir dømt til døden.
Pilatus visste at Jesus var uskyldig. Han var fryktelig redd for å fortelle sitt publikum om sannheten på grunn av sin popularitet og at han kunne miste sin makt. Det er makt og popularitet, og ikke sannheten, som av og til leder vårt liv. Kristus sier at han er sannheten. Jeg har kommet til verden for å bære vitnesbyrd til sannheten. Sannheten vil til slutt seire over usannheten. Mt 27:22-23

 1. Stasjon 
2. Stasjon: Jesus mottar korset.
Ingen av oss liker korset i vårt liv og ingen av oss er unntagelse til korset. For noen kan korset kan være meget tungt. Når vi møter korset, hva gjør vi? Klager vi om korset eller bærer vi det med glede? Uten å klage imot mørkt, la oss tenne et lys. Kristus sier,” Alle som har tunge byrder, kom til meg. La oss bære vårt kor med Kristus’ hjelp. Joh: 19:16-17
 
 2. Stasjon 
3. Stasjon: Jesus faller første gang under korset.
Når et barn begynner for å ta sine første skritt i sitt liv, faller barnet. Foreldre er aldri sint på barnet. Motsatt hjelper foreldrene sitt barn for å gå videre for å oppreise opp sitt barn. Gud gjør det samme. Han hjelper oss hver gang vi faller. Kristus faller men han reiser seg for å gå videre til sitt mål Golgata. Fil 2:6-11
 
 3. Stasjon 
4. Stasjon: Jesus møter sin Mor.
Det er alltid så trist for en mor for å se at hennes barn lider. Her møter vi en mor som støtter sin sønn for å fullføre hans oppgave for å frelse verden. Hun også spilte en viktig rolle i frelserens historien for å gå sammen med sin sønn til Golgata. Mødre! Oppmuntr og støtt deres barn for å nå deres konstruktive måler i deres liv. Klag 1,12a, 16b.
 
 4. Stasjon 
5. Stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus for å bære korset.
Av og til er livet er meget tungt til noen av oss. Vi ønsker at noen kunne være en støtte til oss især når vi opplever problemer. Simon hjalp Jesus med glede for å bære hans kor. Dagens samfunn ønsker ikke at vi utvikler bare i teknologi og vitenskap, men for å se andres behov og for å hjelpe dem. Vi opplever mange elendigheter i verden. La oss gjøre hva vi kan for å forbedre denne verden. Mk. 15:20b-21.
 
 5. Stasjon 
6. Stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken.
Veronika tørker Kristus’ svett. Kvinnene har mye følelser for samfunn enn mennene. De er et forbilde for oss. Vi er nødt til å tørke mange tårer som renner ut fra mange folk. Når vi ser verdens problemer, især hva de fattige land opplever, da er det en plikt av velferdsnasjoner for å tørke deres tårer, slik at hele verden opplever mer fred. Jes 53:2-4
 
 6. Stasjon 
7. Stasjon: Jesus faller annen gang under korset.
En student må arbeide så hardt for å oppnå sitt mål, til tross for mange skuffelser. En idrett person eller en atletikk må jobbe hardt for å komme til sitt mål. Men underveis faller de noen ganger. Allikevel for å falle er ikke uvanlig. Men for å stå i samme sted hvor vi faller, er det verste. Som Kristus gjorde, la oss ha noen mål i vårt liv og å arbeide for dette mål.
Job 16:9b, 10b,11.
 7. Stasjon 

8. Stasjon.  Jesus trøster Jerusalems kvinner.
Jerusalems kvinner gråter over Jesus lidelser. En av de beste stasjoner i korsveien. Kristus var sterk nok for å bære korset til Golgata. Hva Jesus sa til Jerusalem kvinner ” Ikke gråt for meg, gråt for dere og for deres barn,” er meget fornuftig for noen familier i dag. Det er utrolig noen foreldre gråter over sine barn. For å oppdra deres barn er den viktigste oppgave til dere som foreldre. Det er mange barn som er usikre på hvilken vei skal de fortsette i deres liv. Ta ansvarlighet for å oppdra deres barn i Kristus fotspor.  Luk 23:27-28
 

 8. Stasjon 
9. Stasjon: Jesus faller tredje gang under korset.
Vi faller ikke bare tre ganger men flere ganger i vårt liv. Vi er alle mennesker med mange svakheter. Ingen av oss er unntagelse hva gjelder fristelser. Jesus selv ble fristet. Fristelser er ikke så farlige. Når vi gir inn til fristelse da synder vi. For hver synd vi angrer, Gud aldri nekter å gi sin tilgivelse til oss. Livet for noen av oss kan være så tungt, kjære venner. Hvis vi har god vilje og er sterke i våre tanker, da kunne vi takle alle problemer i vårt liv. La oss ikke tillate at våre problemer kontroller oss. Vi kontroller våre problemer. Jes 5:3,6-7.

 9. Stasjon 
10. Stasjon: Jesus blir avkledt.
Da Eva syndet først oppdaget hun at hun var uten klær. Da fant hun noe for å gjemme sin kropp.  Noen av oss reagerer den måten forskjellige kler på seg. La oss ikke være en årsak for andre folk for å synde gjennom våre klær. I Fader vår be vi” Led oss ikke i fristelse” La oss ikke friste noen gjennom våre klær. Vi ser meget tydelig grådighet hos soldatene. De delte Jesus’ klær iblant dem. Buddha hadde en pen vekketanke,” Grådighet er årsaken til alle våre synder. ”Det er sant at grådighet som regjerer hele verden. Vi ønsker å eie mer, ønsker å ha mer.  Salme 22:7-19
 
 10. Stasjon 
11. Stasjon: Jesus blir naglet til korset.
Tre nagler kan sammenlignes med tre viktige ting i vårt liv nemlig, vår plikt til vår familie og samfunn, vår frihet ansvarlighet og vår livsstil. De tre ting kan forandre verden hvis vi er opptatt av de tre viktige ting i vårt liv. Til barn, tre nagler kan sammenlignes med følgende, nemlig tro på Gud, god utdannelse og et godt moralsk liv eller disiplin.  Kjære foreldre!
Gi deres barn slik at de lever som godt menneske og god katolikk.  Luk 23:33-34

 11. Stasjon 
12. Stasjon: Jesus dør på korset
Døden alltid er så trist. Vi opplever forskjellige dødsfall i verden. Noen dør på grunn av diskriminering av språk, kultur, religion. Vi opplever tristhet når vi mister våre nærmeste. Jesus’ død hadde sin grunn og et godt formål nemlig for å frelse hele verden. Uten en sæd faller på jorden og dør, kan det ikke bringe noe frukt. Det var pinlig og smertefullt. Allikevel Jesus’ død brakte frelse til verden. Vi også nødt til å dø flere ganger i vårt liv. Ekte foreldre må selv nekte sine liv for deres barn. La oss ikke lever som egoistske mennesker. Vi mennesker er sosiale dyr. La oss se hverandre behov og å forandre vårt samfunn gjennom et godt liv.  Luk 23:44-46
 
 12. Stasjon 
13. Stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang.
Vi kan forstå Marias sorg over sin sønns død. Hun gav ham ikke bare mors melk, men også mot og styrke, visdom og kunnskap. Hun var en stor støtte spiller. Hun samarbeidet på en måte med sin sønn Guds plan for å frelse verden. Kjære mødre! Dere har en stor oppgave foran dere som gjelder deres barns oppdragelse. Gud sammenligner en mor til Gud. Kanskje en mor skal glemme sitt barn, jeg vil ikke glemme dere. En ekte mor alltid setter sin prioritet til sine barn. Ikke svik med deres plikter. Dagens verden trenger gode mødre som Maria.
Luk 2:34-35.

 13. Stasjon 
14. Stasjon: Jesus blir gravlagt.
I dagens verden trenger vi mange begravelser, nemlig for å begrave våre forskjeller. Dagens verden opplever hat, sjalusi, drap, høy antall av kriminalitet, forskjeller mellom raser, språk, rike og fattige, farger. Hva verden trenger er at vi lever som mennesker. Det er sant at vi har utviklet på mange områder nemlig i vitenskap, kunnskap, teknologi. Allikevel mennesker fortsatt lever i jungelen som dyr, sier en egyptiske forfatter. La oss høre på hva Paulus sier. Hvis Kristus ikke var oppstått fra døden, vår tro har ingen betydning. Vår Kristne tro er basert på Jesus oppstandelse. La Jesus oppstandelse påvirke vårt liv slik at verden kan oppstå fra sine akutte problemer som vi konfronterer. La oss gjøre den verden en bedre verden slik at vi kan leve som brødre og søstre uansett hvilken religion, rase gruppe, språk grupper tilhører vi. Matt 27:59-60.
 
 14. Stasjon 
Pastor Iru - 02.2012