KatekeseKateketisk senter assisterer kateketer, foreldre, prester og ordensfolk i hele landet. Kontoret låner blant annet ut lysbilder, bøker, videofilmer og andre hjelpemidler og selger ulike lærebøker og brosjyrer. Senteret utarbeider videre lærebøker for katolsk kristendomsopplæring og holder kateket-kurs. Senteret har nå etablert et eget arbeidsrom for kateketer, som står til fri avbenyttelse.