Bli kjent med St.Magnus kirke

Utvendig St. Magnus kirke

Fasade - Foran
Fasade - Foran

Fasade fra hagen
Fasade fra hagen

 

Innvendig St. Magnus kirke

 Alterparti

InngangAltermotorgel

KorsveienVievannskar